Baza podataka za dijasporu

Dobrodošli u e-Registar za dijasporu općine Ravno


Uputstvo za popunjavanje elektronskog obrasca

  1. Popunite obrazac točnim podacima radi Vaše identifikacije i daljnje komunikacije
  2. Operater općine Ravno će Vas kontaktirati i u skladu sa vašim interesima informirati i predložiti daljnje korake 
  3. Za sve dodatne informacije možete se javiti na e-mail: opcinaravno.ravno3@gmail.com