E-dijaspora

Dobrodošli u e-dijasporu općine Ravno

Uspostavljanjem interaktivne platforme e-dijaspora općina Ravno nastoji omogućiti što bolju suradnju i komunikaciju te jačati veze s dijasporom. Cilj e-dijaspore je kvalitetna izrada baze podataka pravnih subjekata porijeklom iz općine Ravno kako bismo napravili poveznicu u području očuvanja naše tradicije, kulture, običaja, ali i pokrenuli gospodarsku suradnju poduzeća iz cijeloga svijeta sa lokalnim partnerima. E-dijaspora pruža učinkovit i kvalitetan servis za izdavanje izvoda (rodni list, smrtni list, vjenčani list) i državljanstva iz matičnog ureda Ravno s mogućnošću dostavljanja na kućnu adresu u cijelom svijetu.

E-MATIČAR

Osobe koje žive izvan općine Ravno, a čije se matične knjige vode na području općine, izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga mogu naručiti putem e-obrasca. E-matičar pruža učinkovit i kvalitetan servis za izdavanje izvoda iz matičnog ureda s mogućnošću dostavljanja na kućnu adresu u cijelom svijetu.

PRISTUP E-MATIČARU

E-REGISTAR

Osobe koje su porijeklom s područja općine Ravno mogu se prijaviti u registar osoba za ravanjsku dijasporu. Cilj je izrada baze podataka kako bismo napravili poveznicu u području očuvanja naše tradicije, kulture i običaja, ali i pokrenuli gospodarsku suradnju sa dijasporom.

PRIJAVITE SE

ANKETA O ZADOVOLJSTVU USLUGAMA

Namjera ovog istraživanja je da se ustanovi razina zadovoljstva uslugama javne uprave na području općine Ravno, kako bi se u skladu sa rezultatima poduzeli konkretni koraci radi poboljšanja pružanja usluga od strane općinske uprave

ISPUNITE ANKETU