E-matičar

Dobrodošli u e-matičar općine Ravno

Osobe koje borave u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu, a čije se matične knjige vode na području Federacije BiH, izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga mogu naručiti putem elektronskog obrasca „E-matičar općine Ravno.“ Izvode iz matičnih knjiga, uvjerenje o državljanstvu ili uvjerenje o slobodnom bračnom stanju možete dobiti putem elektronskog obrasca. Traženi dokumenti će biti dostavljeni putem pošte, a pošiljke će se slati preporučeno sa dostavnicom na adresu naznačenu u vašem zahtjevu. Plaćanje ove usluge možete izvršiti putem banke uz instrukcije za uplate iz inozemstva ili iz Bosne i Hercegovine. U cijenu zahtjeva dokumenta uračunata je administrativna taksa, troškovi dostave i provizija banke.

Uputstvo za popunjavanje elektronskog obrasca

  1. Popunite tražene podatke na e-zahtjevu
  2. Uz obrazac potrebno je priložiti skenirani/uslikani dokument sa slikom (osobna iskaznica/putovnica, vozačka) radi identifikacije podnositelja zahtjeva
  3. Uz obrazac potrebno je priložiti skeniranu/uslikanu potvrdu o plaćanju
  4. Operater Matičnog ureda općine Ravno provjerava da li se traženi podaci nalaze u evidenciji matične službe i šalje podnositelju zahtjeva mail sa instrukcijom za plaćanje usluge.
  5. Po prijemu uplate podnositelja zahtjeva, traženi izvod šaljemo preporučenom poštom na adresu navedenu u zahtjevu.

Osobe ovlaštene za traženje izvoda i uvjerenja iz matične knjige (član 64. Zakona o matičnim knjigama (”Sl. novine FBiH”, br. 37/12 i 80/14).

Izvodi iz matičnih knjiga i uvjerenja o činjenicama iz matičnih knjiga izdaju se na usmeni ili pisani zahtjev lica na koje se odnose podaci, njegovog punomoćnika ili člana njegove uže obitelji (bračni partner – bračni, vanbračni, te djeca rođena u braku i vanbračnoj zajednici, usvojena i pastorčad) i šire obitelji (roditelji – otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelj, unuci, braća, sestre, djedovi i bake), usvojitelja ili staratelja. Ako se utvrdi da ne postoje zakonski uvjeti da se izda izvod ili uvjerenje o podacima iz matičnih knjiga – u tom slučaju organ uprave općine nadležan za matične knjige donosi rješenje kojim se odbija zahtjev stranke.

Zaštita osobnih podataka

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Općina Orašje garantira da se vaši osobni podaci neće koristiti u bilo koje druge svrhe osim onih predviđenih za obradu zahtjeva za izdavanje Izvoda iz matičnih knjiga.

Administrativna taksa za izdavanje izvoda i uvjerenja

Izvod iz matične knjige rođenih 3,00 KM
Izvod iz matične knjige rođenih – internacionalni 10,00 KM
Izvod iz matične knjige vjenčanih 3,00 KM
Izvod iz matične knjige vjenčanih – internacionalni 10,00 KM
Izvod iz matične knjige umrlih 3,00 KM
Izvod iz matične knjige umrlih – internacionalni 10,00 KM
Uvjerenje o državljanstvu 3,00 KM
Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ili nepostojanju bračnih smetnji za zaključenje braka 3,00 KM

CIJENA DOKUMENTA = ADMINISTRATIVNA TAKSA + CIJENA POŠTARINE (poštarina za BiH iznosi 5,50 KM, za Hrvatsku 9,10 KM, a za ostatak Europe 20,00 KM).

Primjer:

U BiH treba vam Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list), PLAĆATE: 3,00 + 5,50 KM = 8,50 KM
U Hrvatskoj trebate Izvod iz matične knjige rođenih – međunarodni (rodni list), PLAĆATE: 10,00 + 9,10 KM = 19,10 KM (obračanuto po tečaju EUR-a na dan uplate)
U inozemstvu trebate Izvod iz matične knjige rođenih – međunarodni (rodni list), PLAĆATE: 10,00 + 20,00 KM = 30,00 KM (obračanuto po tečaju EUR-a na dan uplate)