Novi posjedi u Donjoj luci

Radovi na pilot projektu komasacije zemljišta u K.O. Ravno-Donja luka polako dostižu svoju svrhu… Nakon raspodjele komasacijske mase i riješenih prigovora , općinski geometri su izvršili iskolčavanje novih parcela na terenu vidljivim biljezima. Općinska komisija za komasaciju je dana 22. i 23. svibnja 2014. održala privremeno uvođenje u posjed pokazavši posjednicima međe njihovih novo dodjeljenih parcela, a svakom je posjedniku uručen zapisnik o primopredaji zemljišta kao i skica parcele. Slijede završni radovi, izrada tehničkog eleborata sa svim potrebnim podacima za donošenje konačnih rješenja.

Skicu komasacije možete ovdje pogledati.

Odgovori