O nama

Općina Ravno je smještena na krajnjem jugoistoku Bosne i Hercegovine. Proteže se duž neumskog i dubrovačkog zaleđa, od Hutova na sjeverozapadu do Konavala na jugoistoku, dužine oko 80 kilometara. Omeđena je državnom granicom s Republikom Hrvatskom s jugozapadne strane i entitetskom granicom Republike Srpske sa sjeveroistoka. Općinsko središte – naselje Ravno smjestilo se na uzvisini uz istočni rub Popova polja, koje je uređenjem toka rijeke Trebišnjice postalo glavnim faktorom gospodarskog razvitka i čimbenikom razvoja poljoprivredne proizvodnje.

Veliki broj spomenika materijalne kulture svjedoči o bogatoj povijesti ovoga kraja. Zemljopisna pozicija prostora općine Ravno, raznolikost terena i geološka prošlost daju teritoriju jedinstvene karakteristike. Područje općine Ravno ima značajke sredozemne klime s manjim odstupanjima.

Jedan od najznačajnijih čimbenika društveno-gospodarskog razvitka i korištenja prostora je stanovništvo. Općina sveukupno broji 1391 stanovnika u 55 naseljenih mjesta. Ovu Općinu čini veliki, ruralni, očuvani prostor veličine 323 km². Šumske površine obuhvaćaju 13 028 ha ili 40,33 % općinske površine. U odnosu na ukupnu površinu općine od 323,03 km², čak oko 158,4 km² ili 49% čine poljoprivredne površine. Geoprometni položaj ove Općine je izrazito značajan za budući razvoj cestovnih prometnica.

Turizam je za Općinu Ravno jedna od najperspektivnijih gospodarskih grana. Ljepote krajolika, samo 10-tak kilometara udaljene od mora i jake turističke destinacije Dubrovnika i okolice, preduvjet su za razvoj turizma u ovom području. Tu se mogu razviti boravišni, izletnički, ruralni, lovni, sportsko – rekreacijski, znastveni, gastro i etno – turizam. Špilja Vjetrenica u Zavali je osobit turistički proizvod. Ona od 1952. godine predstavlja zaštićeni prirodni spomenik. Vjetrenica je dobila ime po stalnom strujanju zraka kroz njezin otvor, što je posljedica izjednačavanja stalne unutrašnje i vanjske temperature. S razgranatim hodnicima dužine preko 8 km i 135 jezeraca u kojima obitava endemska čovječja ribica, brojnim kaskadama, sigastim prevlakama, špilja je pravi kraški dragulj. Pozornost privlače srednjovjekovni grobovi u njezinu ulazu.

S područja općine Ravno na listu nacionalnih spomenika BiH uvršteni su:

  • 487. Ravno – Crkva sv. Mitra sa starim grobovima
  • 488. Ravno – Trebinja – Crkva sv. Roka
  • 489. Ravno – Zavala – Manastir Zavala (graditeljska cjelina)
  • 490. Ravno – Zavala (Crkvina) – ostaci katoličke crkve sv. Petra – arheološko područje

Nacionalni spomenici su:

  • 489. Ravno – Zavala – manastir Zavala (graditeljska cjelina)
  • 490. Ravno – Zavala (Crkvina)- ostaci katoličke crkve sv. Petra – arheološko područje

Za razvoj turizma osobito je značajna rodna kuća oca hrvatskog znastvenika Josipa Ruđera Boškovića koja se nalazi u Orahovom Dolu, kao i spomenik Ruđeru Boškoviću ispred općinske zgrade u Ravnom. Položaj planirane turističke zone Ledenice, u blizini velike turističke regije Dubrovnika, ima gospodarski potencijal za razvitak turističkih sadržaja koji bi se nadopunjavali ponudom iz susjedne države.

U ranijim razdobljima poljoprivreda se razvijala na temeljima proizvodnje voća, povrća, ratarskih usjeva i stočarskih proizvoda. Ukupna agrarno gospodarstvo realiziralo se putem poduzeća Hepok Mostar. Današnja poljoprivredna proizvodnja se uglavnom odvija na lokalitetu Popova polja koje predstavlja glavni poljoprivredni resurs s veoma plodnim zemljištem. Tlo Popova polja je pogodno za uzgoj različitog voća, povrća, a može se organizirati i uzgoj povrća ili cvijeća u plastenicima i staklenicima. Ratarska djelatnost može biti komercijalna ili dopunska obiteljska aktivnost. Površine pod pašnjacima ukazuju na činjenicu da je ovo agro-ekološko područje pogodno za razvoj stočarstva, posebice ovčarstva i kozarstva, a u manjoj količini i govedarstva. Najveći problem razvoja poljoprivrede u Popovu polju je usitnjenost posjeda. Općina Ravno inicira projekte komasacije zemljišta. Izrađen je projekat za komasaciju površine cca 100 ha, a trenutačno je u pripremi projekt za još cca 100 ha.

Razvoj poljoprivrede i stočarstva je imperativ razvoja područja općine Ravno. Računa s oživljavanjem prerađavačke industrije, a velike pomake treba očekivati i u uslužnim djelatnostima. Nositelji obnove i razvoja ovih djelatnosti bit će obiteljska poljoprivredna gospodarstva i njihova interesna udruženja na razini Općine ili agro – ekoloških područja.