Odluka o dodjeli novčane potpore studentima Općine Ravno

Na temelju članka 55. Statuta Općine Ravno ( Narodni list- Službeno glasilo Općine Ravno, broj:1/01 i 1-2/05) i članka 9. Odluke o davanju novčane potpore studentima na području općine Ravno ( Narodni list- Službeno glasilo Općine Ravno, broj:2 /09), a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpore, Općinski načelnik je donio slijedeću

O D L U  K U

O isplati novčane potpore

I

Ovom Odlukom će se iz sredstava Proračuna Općine Ravno namjenjenih stipendiranju studenata Općine Ravno isplatiti novčana sredstva u iznosu od 100, 00 KM mjesečno  za period trajanja akademske godine tj. period rujan 2018. -lipanj 2019.

II

Sredstva iz članka 1.Odluke isplatiti će se slijedećim korisnicima:

 1. Mihovil Rudinica, Fakultet zdravstenih studija
 2. Lucija Škurla, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
 3. Kristina Oberan, Farmaceutski fakultet
 4. Marko Grgurević, Građevinski fakultet
 5. Ružica Bender, Farmaceutski fakultet
 6. Gordana Vukanović, Pravni fakultet
 7. Milana Vukanović, Filozofski fakultet
 8. Danijela Žuvela, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
 9. Antonia Lonac, Filozofski fakultet
 10. Nikolina Lale, Filozofski fakultet
 11. Iva Burić, Likovna akademija
 12. Marija Kriste, Fakultet stomatologije
 13. Josip Šimunović, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

III

Isplatu po ovoj Odluci izvršit će Služba za financije Općine Ravno.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Andrija Šimunović

Odgovori