Održan 7.JPIT sastanak i 4.sastanak Upravnog odbora projekta Ćiro II

15.12.2022. održan je 7.JPIT sastanka i 4.sastanak Upravnog odbora  projekta Ćiro II
Na 7.JPIT sastanku partneri su razgovarali o aktivnostima koje su preostale iz ovoga projekta:  o studijskom putovanju koje su proveli u Istri početkom prosinca, o VR videu koji će biti dostupan svim posjetiteljima i turistima , o mobilnoj aplikaciji koja će povezati sve tri države, o radovima na Ćirinoj stazi koji će biti važni za dodatni sadržaj za sve turiste kao i za njihovu sigurnost, o promociji preko medija, promo videu koji će biti prikazan 16.12.2022 na završnoj konferenciji i naravno, završnoj konferenciji gdje će svaki partner prezentirati sve svoje aktivnosti projekta od početka do kraja kroz ovih 28 mjeseci.
Na 4.sastanaku Upravnog odbora od strane sva tri partnera predstavljena je projektna dinamika, prezentirane su projektne aktivnosti i ukupno postignuti projektni ciljevi i rezultati jer je 31.12. 2022. završetak ovoga zajedničkoga prekograničnog projekta.