Održana Prezentacija rezultata arheoloških istraživanja lokaliteta Crkvina u Zavali

U četvrtak, 03.05.2018. godine, u prostorijama Lovačkog doma Ravno održana je Prezentacija rezultata arheoloških istraživanja lokaliteta Crkvina u Zavali. Prezentaciju je održala mr.sc. Snježana Vasilj, voditeljica  arheoloških radova.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika proglasilo je ovaj lokalitet nacionalnim spomenikom 2003.godine, a čine ga ostaci dva sakralna objekta: crkve sv.Petra i crkve sv.Petke i nekropola stećaka. Istraživanja su započela 2016.godine kao Revizijska istraživanja arheološkog lokaliteta Crkvina u Zavali kod Ravnog, a rezultat su dobre suradnje Općine Ravno, Federalnog ministarstva kulture i športa i Zavoda za zaštitu spomenika FBiH.

Na području općine Ravno postoji šest nacionalnih spomenika, od čega se dva nalaze u naselju Zavala, i to arheološko područje Crkvina  i graditeljska cjelina Manastir sa crkvom. Uzimajući u obzir da se u ovom naselju nalazi i krški fenomen, špilja Vjetrenica, uz adekvatnu valorizaciju ova dva nacionalna spomenika, Zavala ima preduvjete da postane prava turistička destinacija.

Posljednja istraživanja ovog lokaliteta provodio je M.Vego 1957.godine , kada su otkriveni zanimljivi reljefi oltarne pregrade koji su se pripisivali crkvi sv.  Petra s ovog lokaliteta, a koji se danas nalaze u Muzeju Hercegovine u Trebinju. Obzirom da je postojala sumnja znanstvene javnosti da ovaj lokalitet nije dovoljno istražen, Općina Ravno je angažirala profesoricu Snježanu Vasilj koja je revizijska pretvorila u nova opsežna arheološka  istraživanja jer je tako zahtijevalo stanje na terenu.

Naime, što se tiče crkve sv. Petra nema razloga da se promatra izvan romaničkog konteksta  ( 11. i 12.st.), kako je to bilo i dosad, ali crkva sv.Petke iznjedrila je niz novih i neočekivanih arhitektonskih elemenata, odnosno zasad su ispod nje registrirani ostaci tri objekta, a neki od njih svojim arhitektonskim elementima daju naslutiti porijeklo iz predromaničkog razdoblja (9. st.).

Cilj lokalne zajednice je da ovaj lokalitet bude prepoznatljiv i dostupan javnosti kao jedan novi sadržaj turističke ponude pa će se stoga izvršiti detaljna analiza sakralnih objekata i nekropole stećaka te uložiti napori za osiguranje financijskih sredstava za restauraciju crkve sv.Petra i konzervaciju crkve sv. Petke.

Odgovori