Općina Ravno dobila priznanja za provedbu ELoGE procesa samoprocjene

Na Svečanoj konferenciji “Lokalne vlasti i građani zajedno do boljih zajednica’” projekta LINK 4 Cooperation, u Sarajevu, 8.12.2023. godine,12 lokalnih samouprava dobilo je priznanja za provedbu ELoGE procesa samoprocjene. To  priznanje dobila je i Općina Ravno.
Na konferenciji je sudjelovalo preko 80 predstavnika lokalnih vlasti, OCD-a, predstavnika donatora i međunarodne zajednice.
Govorilo se o rezultatima projekta LINK 4 Cooperation i sa sudionicima se razgovoralo o novim idejama za kreiranje stabilnijih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.
Projekt LINK 4 Cooperation financira Europska unija u Bosni i Hercegovini.