Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Ravno, koje je najviši organ vlasti Općine. Općinsko vijeće ima 15 vijećnika. Izbor općinskih vijećnika vrši se u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine, na slobodnim demokratskim izborima.

Vijećnici Općinskog vijeća Ravno izabrani na lokalnim izborima 2020. godine su:

 1. Skaramuca Ružica-Predsjednica Općinskog vijeća (HDZ BIH)
 2. Sredanović Petar – Potpredsjednik Vijeća (SNSD)
 3. Srećko Oberan – (HDZ 1990)
 4. Matijić Anica- (HDZ BIH)
 5. Brajković Dragan- (HDZ BIH)
 6. Bender Jerko -( HDZ BIH)
 7. Blažević Eva- ( HDZ BIH)
 8. Burić Marija- ( HDZ BIH)
 9. Bukvić Vlaho- (HDZ BIH)
 10. Krkić Boško- (HDZ BIH)
 11. Prkačin Ivan- (HDZ BIH)
 12. Buljan Ivica- (HDZ BIH)
 13. Vuletić Marina- (HDZ BIH)
 14. Putica Stevo- (SNSD)
 15. Miletić Dragan- (SNSD)