POZIV RAVNJANIMA KOJI ŽIVE U DIJASPORI

Općina Ravno jedan je od partnera na projektu “Dijaspora za razvoj” (D4D), koji je projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP  BiH i IOM BiH.

Jedna od aktivnosti projekta jest mapiranje predstavnika dijaspore, odnosno želimo provesti istraživanje koje bi obuhvatilo zemlje širom svijeta, a fokus bi se stavio na stanovništvo iz Ravnog te želimo osigurati pregled društveno-ekonomskog profila dijaspore uključujući demografske, sociološke, ekonomske i društveno-kulturološke podatke.

Poseban fokus je stavljen na mapiranje društveno-ekonomskih i profesionalnih aspekata u cilju podrške stanovništvu iz Bosne i Hercegovine.

Ovaj upitnik  ima za cilj prikupiti informacije o potrebama dijaspore za uslugama na lokalnom nivou s posebnim osvrtom na općinu Vašeg podrijetla.

Vaši podaci služit će za istraživanje dijaspore, te promociju razvojnih resursa.

Podaci su povjerljivi, neće se distribuirati i koristiti će se samo za potrebe projekta i Općine, i to isključivo po pitanju potencijalne suradnje sa dijasporom.

Pozivamo sve one koji imaju prijatelje, rodbinu, poznanike, da im prenesu informaciju o ovom pozivu i na taj način daju svoj doprinos u procesu mapiranja dijaspore!

Hvala unaprijed na suradnji!!!

https://docs.google.com/forms/d/1CgqXG74YZhmpsjKSrUyn9ZEi7_wwkesF8ieKPPUrXdo/edit?usp=sharing

Odgovori