PREVENCIJA NASILJA NAD DJECOM U DIGITALNOM OKRUŽENJU U BOSNI I HERCEGOVINI

Predstavnici Općine Ravno i Doma zdravlja Ravno, Ružica Skaramuca i Vjekoslav Burić, sudjelovali su na dvodnevnoj radionici pod nazivom Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u BiH, u sklopu istoimenog projekta. Radionica se održavala 25.-26.7.2019. u Hotelu Bristol u Mostaru, u organizaciji International Forum Of Solidarity -EMMAUS, HOPE AND HOMES FOR CHILDREN i Kindgom Of The Netherlands. Cilj projekta je sprečavanje i otkrivanje svih vidova nasilja nad djecom s glavnim akcentom na nasilje u digitalnom okruženju.

Glavni moderator i predavač na Projektu je bila gospođa Mirela Mujagić, dipl. psiholog, zaposlena na Kantonalnom sudu u Bihaću.

Odgovori