Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove – dokumenti