UNEP održao prvi konsultativni sastanak sa širim krugom interesnih strana za Projektno područje „Vjetrenica-Popovo polje“

U utorak, 29.05.2018.godine, u prostorijama Lovačkog doma Ravno održan je prvi konsultativni sastanak sa širim krugom interesnih strana za Projektno područje „Vjetrenica-Popovo polje“.

Projekt zaštite područja „Vjetrenica-Popovo polje“ je dio većeg projekta pod nazivom „U susret novim zaštićenim područjima u BiH“  kojega UNEP (Program Ujedinjenih naroda za okoliš) provodi zajedno s entiteskim ministarstvima nadležnima za turizam te jedinicama lokalne samouprave. Realizacijom projekta predviđena je zaštita osam područja na teritoriju BiH, među kojima se našla i špilja Vjetrenica zajedno s okolnim područjem.

Ovom sastanku nazočili su, pored koordinatora projekta, i predstavnici lokalne vlasti kao i nevladinih udruga i lokalnog stanovništva sa spomenutog područja zaštite. Naglašeno je kako BiH, unatoč bogatim prirodnim resursima, nažalost još uvijek ima najniži postotak zaštićenih područja u Europi.

Na sastanku je  prezentiran nacrt dokumenta Mapa puta za uspostavljanje formalno-pravne zaštite područja “Vjetrenica-Popovo polje” i nazočni su upoznati s dosadašnjim istraživanjima, ali i svim budućim koracima u procesu uspostavljanja zaštite ovog područja. Također, predstavnici nevladinih udruga  i lokalnog stanovništva prezentirali su svoje aktivnosti i projekte koje trenutno provode, ali i planiraju provoditi u budućnosti na spomenutom području, kako bi stručni tim što kvalitetnije mogao predložiti zoniranje prostora koji je predmet zaštite.

Predstavnici UNEP-a uvažili su sve kritike i prijedloge te ih obećali unijeti u daljnje projektne aktivnosti prilikom izrade Detaljnog elaborata za zaštitu predmetnog područja s detaljnom identifikacijom svih prirodnih vrijednosti u obuhvatu, kako bi sve zainteresirane strane mogle nesmetano provoditi planirane aktivnosti, a općina Ravno istodobno adekvatno zaštitila svoje prirodno bogatstvo.

Odgovori