Kategorija: Javni pozivi i natječaji

JAVNI OGLAS o prodaji službenog motornog vozila Doma zdravlja Ravno putem javnog nadmetanja – licitacije

Dom zdravlja Ravno Trg don Ivana Musića b.b. 88 370 Ravno I.D. 4227084490007, transakcijski račun kod Raiffeisen banke1610200014440003   Broj: 109/23-1 Ravno, 18.9.2023. godine   Na osnovu Odluke o prodaji br:  109/23  Dom Zdravlja Ravno, 18.9.2023. godine objavljuje: JAVNI OGLAS O prodaji službenog motornog vozila putem javnog nadmetanja – licitacije   PREDMET PRODAJE   Putničko…
Opširnije..

Javni poziv za ostvarivanje prava na potporu biljne i animalne proizvodnje za 2023. godinu

Na osnovu članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH (Sl. list FBiH broj 49/06 i 51/09) i čl. 27. Statuta Općine Ravno („N. list – službeno glasilo Općine Ravno“ broj: 1/01 , i 1-2/05), i  usvojenog proračuna za 2023. godinu- konto  614240  načelnik Općine Ravno objavljuje:   J A V N I  P…
Opširnije..

Objavljen javni poziv za prijavu projekta Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

  Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti jedan je od interesa Republike Hrvatske. S ciljem  nastavljanja  pružanja potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata…
Opširnije..

Javni oglas za imenovanje članova tijela upravljanja javnih ustanova i drugih institucija kojima je općina Ravno osnivač

Općina Ravno je raspisala javni oglas za imenovanje članova tijela upravljanja javnih ustanova i drugih institucija kojima je općina Ravno osnivač . Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku, oglasnoj ploči i web stranici. Tekst Javnog natječaja  i prijavni obrazac dostupani na poveznici ispod:   javni oglas- imenovanje tijela…
Opširnije..

Javni oglas za dodjelu građevinskog materijala

U cilju poboljšanja uvjeta stanovanja u individualnim stambenim objektima na području općine Ravno, načelnik općine raspisuje  javni oglas za dodjelu građevinskog materijala. Tekst javnog oglasa, kao i kriteriji za ostvarivanje prava na dodjelu dostupni na linku ispod: natječaj za građevinski materijal 2023 Veličina datoteke: 52.15 KB Created: 19-04-2023 Updated: 19-04-2023 Posjete: 364 Preuzmi zahtjev za…
Opširnije..

J A V N I O G L A S za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravno putem javnog nadmetanja – licitacije

Broj: 01 – 60/23 Ravno, 07. veljače 2023. godine   Na temelju članka 363. i  364. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13, 100/13), članka 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu F BiH, županija, općina i gradova („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“,…
Opširnije..

N AT J E Č A J za dodjelu osnovne specijalizacije i zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Temeljem članka 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 46/10 i 75/13), članka 11. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 62/15 i 26/19), Dom zdravlja Ravno raspisuje N AT J E Č A J za…
Opširnije..

J A V N I O G L A S za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravno putem javnog nadmetanja – licitacije

Broj: 01 – 730/22 Ravno, 08. prosinac 2022. godine   Na temelju članka 363. i  364. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13, 100/13), članka 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu F BiH, županija, općina i gradova („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“,…
Opširnije..

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku specijalizirane opreme / Procurement specialized equipment for Ravno FFR/376/P03-02

Općina Ravno namjerava dodijeliti ugovor za nabavku specijalizirane opreme za Ravno uz financijsku pomoć Intereg IPA CBC programa Hrvatska – Bosna I Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Natječajna dokumentacija dostupna je na pregled na www.ravno.gov.ba  Rok za podnošenje ponuda je 14.11.2022 god do 12:00 sati.Moguće dodatne informacije ili pojašnjenja/pitanja bit će objavljeni na internetskim stranicama…
Opširnije..

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup 200 m² dijela k.č. 1522/2 površine 1877 m2 u sklopu Agrobiznis centra – bivša tvornica u Ravnom

Broj: 01-438/22 Ravno, 03. 08. 2022. godine Općinski načelnik u skladu sa člankom VI . Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup 200 m² dijela k.č. 1522/2 površine 1877 m2 u sklopu Agrobiznis centra – bivša tvornica uRavnom (OV-XVI-89//19 od 20. 12. 2019. godine) raspisuje  JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup…
Opširnije..