Kategorija: Javni pozivi i natječaji

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Doma za stare i nemoćne osobe Ravno

Na osnovu člana 27. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 26/16, I 89/18), člana 54. Zakona o socijalnoj zaštiti (“Službene novine Hercegovačko-neretvanske županije/k” broj 3/05 i 1/16) člana 19. Odluke o osnivanju Doma za stare i nemoćne osobe Ravno, (“Službeni glasnik Općine Ravno broj: 2/17), članka 4. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji…
Opširnije..

Javni oglas za imenovanje članova OIP Ravno

Temeljem članka 2.12. stavak (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16)), Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik…
Opširnije..

Javni oglas za imenovanje članova tijela upravljanja javnih ustanova kojima je općina Ravno osnivač

  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko-neretvanska županija/kanton OPĆINA RAVNO NAČELNIK Trg Ruđera Boškovića bb, Ravno;  tel./fax.: +387 36 89 14 65; +387 36 89 14 66; e-mail: opcinaravno.ravno3@gmail.com   Broj:01-04-140/24 Ravno, 19.02.2024.godine Na temelju  članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 12/03,…
Opširnije..

J A V N I O G L A S za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ravno putem javnog nadmetanja – licitacije

  Broj: 01 – 92/24 Ravno, 06. veljače 2024. godine   Na temelju članka 363. i  364. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13, 100/13), članka 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu F BiH, županija, općina i gradova („Službene novine Federacije Bosne i…
Opširnije..

Općina Ravno dobila priznanja za provedbu ELoGE procesa samoprocjene

Na Svečanoj konferenciji “Lokalne vlasti i građani zajedno do boljih zajednica’” projekta LINK 4 Cooperation, u Sarajevu, 8.12.2023. godine,12 lokalnih samouprava dobilo je priznanja za provedbu ELoGE procesa samoprocjene. To  priznanje dobila je i Općina Ravno. Na konferenciji je sudjelovalo preko 80 predstavnika lokalnih vlasti, OCD-a, predstavnika donatora i međunarodne zajednice. Govorilo se o rezultatima projekta…
Opširnije..

JAVNI POZIV ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE

Općina Ravno raspisuje javni poziv za prikupljanja ponuda za dodjelu u zakup javne površine  označene kao dio kč 2042/3 KO Kurtovići površine 20 m2. Prijave se mogu podnijeti do 19.12.2023. godine. Detaljan tekst poziva i prijavni obrazac dostupni ispod: javni poziv – prijavni obrazac      

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Ravno u akademskoj 2023./2024. godini

Općina Ravno je dana 31.10.2023.godine   raspisala javni natječaj za dodjelu stipendija  studentima  sa područja općine Ravno u akademskoj 2023./2024. godini. Detaljne uvjete natječaja kao i prijavni obrazac mogu se preuzeti u dokumentima ispod.   natječaj za stipendije PRIJAVNI OBRAZAC  

INTERNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA U RADNI ODNOS

Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos može se preuzeti ispod:   interni oglas Veličina datoteke: 151.97 KB Created: 26-09-2023 Updated: 26-09-2023 Posjete: 218 Preuzmi Pregled          

JAVNI OGLAS o prodaji službenog motornog vozila Doma zdravlja Ravno putem javnog nadmetanja – licitacije

Dom zdravlja Ravno Trg don Ivana Musića b.b. 88 370 Ravno I.D. 4227084490007, transakcijski račun kod Raiffeisen banke1610200014440003   Broj: 109/23-1 Ravno, 18.9.2023. godine   Na osnovu Odluke o prodaji br:  109/23  Dom Zdravlja Ravno, 18.9.2023. godine objavljuje: JAVNI OGLAS O prodaji službenog motornog vozila putem javnog nadmetanja – licitacije   PREDMET PRODAJE   Putničko…
Opširnije..

Javni poziv za ostvarivanje prava na potporu biljne i animalne proizvodnje za 2023. godinu

Na osnovu članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH (Sl. list FBiH broj 49/06 i 51/09) i čl. 27. Statuta Općine Ravno („N. list – službeno glasilo Općine Ravno“ broj: 1/01 , i 1-2/05), i  usvojenog proračuna za 2023. godinu- konto  614240  načelnik Općine Ravno objavljuje:   J A V N I  P…
Opširnije..