Javni pravobranitelj

JAVNI PRAVOBRANITELJ

JOZO MATIĆ, dipl. iur.

TEL: +387 36 854 671

SJEDIŠTE

Sjedište pravobraniteljstva je u Stocu, ul. Banovinska bb, općina Stolac. Općinsko javno pravobraniteljstvo Stolac po punomoći obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine Ravno i njenih tijela zastupanjem u sudskim i upravnim postupcima, gdje se oni pojavljuju kao stranke pred sudovima i drugim nadležnim tijelima.

ZADAĆE

Pravobraniteljstvo daje pravna mišljenja u postupku donošenja propisa i općih akata, kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi u okviru općine, te obavlja i druge poslove za općinu Ravno u skladu sa Zakonom o javnom pravobraniteljstvu HNŽ/K.