Općinske službe

Služba za opću upravu, društve djelatnosti, zajedničke poslove i civilnu zaštitu

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i civilnu zaštitu ima 2 organizacijske jedinice i to: a) Odjel društvenih djelatnosti i opće uprave b) Odjel civilne zaštite

O SLUŽBI

Služba za gospodarstvo, financije i lokalni razvoj

Služba za gospodarstvo i financije ima tri organizacijske jedinice i to:
a) Odjel gospodarstva
b) Odjel finacija
c) Odjel za inspekcije

O SLUŽBI

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove ima dvije organizacijske jedinice i to: a) Odjel graditeljstva i prostornog uređenja b) Odjel geodetskih i imovinsko pravnih poslova

O SLUŽBI