Javni poziv građanima za izvlaštenje nekretnina u KO ZAVALA i KO ORAHOV DO

Pozivaju se  vlasnici (posjednici) nekretnina   u KO Zavala i KO Orahov Do koje se nalaze   u pojasu izvlaštenja (eksproprijacije)  za izgradnju novog prometnog objekta nove trase dionice ceste Zavala-Orahov Do-granica BIH/RH u dužini od 10 km na području Općine Ravno da se prijave u Službu  za graditeljstvo,prostorno uređenje, geodetske i imovinsko – pravne poslove Općine Ravno radi  sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva na predmetnim nekretninama u korist Hercegovačko-neretvanske županije /kantona Mostar.

Javni interes za izgradnju ove ceste utvrdilo je OV Ravno, a prijedlog za izvlaštenje je podnio Pravobranitelj HNŽ/K Mostar.

Obavještavaju se   vlasnici nekretnina iz navedenog pojasa da će u narednih mjesec dana   na licu mjesta vršiti snimanje i obilježavanje novog putnog pojasa, te da će vještaci građevinske i poljoprivredne struke utvrđivati vrijednost zemljišta i nasada koje ulazi u  pojas izvlaštenja.

Po završetku navedenih radnji biti ćete pozvani u prostorije  Općine Ravno na  sporazumno rješavanje isplate naknade za predmetno zemljište.

Prijavu za sporazum učiniti u Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje , geodetske i imovinsko-pravne poslove, kod  gosp.Josipa Raguža- 036 891-468 ,a podatke o  posjednicima-vlasnicima i zemljištu koje je u obuhvatu izuzimanja  možete dobiti na uvid u Katastru  Općine Ravno kod gosp.Dragana Prolete- 036 891-472-(popis posjednika u privitku ispod).

Da bi zaključili sporazum o naknadi potrebno je da imate otvoren tekući ili žiro račun kod neke od banaka u BIH ,a ako nemate isti  isplatu možete zatražiti preko računa: brata, sestre, roditelja, djeteta, prijatelja i sl.

 

KO ZAVALA

KO ORAHOV DO