Ponovljeni poziv na podnošenje ponuda za Uređenje biciklističke staze starom Ćirinom prugom/ Repeated invitation to tender for Arrangement of cycling trail along the old Ćiro railway

Općina Ravno namjerava dodijeliti ugovor o izvođenju radova za čišćenje i rekonstrukciju Ćirine staze i uređenje odmorišta na stazi u Ravnom uz financijsku pomoć Interreg IPA CBC Programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Natječajna dokumentacija dostupna je za pregled na: www.ravno.gov.ba

Rok za podnošenje ponuda je 28.02.2022. u 12:00 sati. Moguće dodatne informacije ili pojašnjenja/pitanja bit će objavljeni na internetskim stranicama Općine Ravno: www.ravno.gov.ba

Ovim putem Vas obavještavamo da u tekstu obavijesti koji je objavljen u Večernjem listu dana 27.12.2021.godine došlo do tiskarske greške te ovim putem sve zainteresirane strane obavještavamo da je rok za podnošenje ponuda 28.02.2022.godine.

________

The Municipality of Ravno intends to award a work contract for cleaning and reconstruction of Čiro trail and arrangement of rest points on the trail in Ravno with financial assistance from the Interreg IPA CBC Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014-2020. The tender dossier is available for inspection at www.ravno.gov.ba

The deadline for submission of tender is 28/02/2022 at 12:00 a.m. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the Municipality of Ravno portal: www.ravno.gov.ba

 

 

 

 

 

tender dossier