Potpisan sporazum o izgradnji vodoopskrbnog sustava Trebinje- Ivanica

Načelnik općine Ravno  Andrija Šimunović i Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić sukladno Odlukama koje su Općinsko vijeće Ravno i Skupština Grada Trebinja donijeli na svojim sjednicama, dana 08.05.2023. godine  u Trebinju  potpisali su sporazum o realizaciji međuentitetskog projekta kojim će se osigurati javna vodoopskrba naselja Ivanica i okolnih sela.

Svaka od sporazumnih strana će osigurati sredstva za realizaciju projekta na svom području kao i sredstva za održavanje pripadajućeg dijela sustava.

Aktivnosti predviđene sporazumom planiraju se realizirati do kraja 2024. godine.