Predstavnici Općinskog vijeća Ravno sudjelovali na radnom sastanku u Neumu

Općinsko vijeće Ravno sudjelovalo u Neumu na sastanku predstavnika općinskih i gradskih vijeća u organizaciji Misije OSCE-a u BiH
U Neumu 12. lipnja Predsjednica OV Ružica Skaramuca i tajnica OV Anica Matijić sudjelovale su na sastanku  predsjednika, tajnika i stručnih suradnika gradskih i općinskih vijeća Hercegovačko-neretvanske županije kojeg je organizirala Misija OSCE-a u BiH. Sastanak je održan u hotelu ‘Sunce’ u Neumu. Osim Ravnog sastanku su nazočili  predstavnici Neuma, Jablanice, Konjica, Čitluka i Prozor Rame.
Održana je radionica  o oblicima sudjelovanja građana u donošenju odluka (definicije, normativni okvir, značaj), a iznesen je i presjek trenutnog stanja u jedinicama lokalne samouprave u HNŽ-u (npr. normativni okvir kojim se regulira sudjelovanja građana; najčešći vid sudjelovanja građana; problemi i izazovi; dobre prakse i kreativna rješenja i sl.), Radionicu je vodila dr. sc. Aida Premilovac. Sudionici su prezentirali i sažetak aktivnosti nakon proteklog sastanka čija je tema bila revizija etičkih kodeksa u općinama i gradovima HNŽ-a.
Uslijedila je i rasprava o tekućim izazovima u općinama i gradovima te su izneseni konkretni prijedlozi i zaključci na kojima će nazočni predstavnici aktivno raditi do sljedećeg susreta.