Javna nabava: Uređenje biciklističke staze starom Ćirinom prugom/ Procurement: Arrangement of cycling trail along the old Ćiro 01-592/21

 

Općina Ravno namjerava dodijeliti ugovor o izvođenju radova za čišćenje i rekonstrukciju Ćirine staze i uređenje odmorišta na stazi u Ravnom. Nabava se provodi u sklopu projekta “Prekogranična tematska turistička destinacija: Stara uskotračna željeznica Ćiro” uz financijsku pomoć Interreg IPA CBC Programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

Natječajna dokumentacija dostupna je za pregled na: www.ravno.gov.ba

Rok za podnošenje ponuda je 29.11.2021. u 12:00 sati. Moguće dodatne informacije ili pojašnjenja/pitanja bit će objavljeni na internetskim stranicama Općine Ravno: www.ravno.gov.ba

 

The Municipality of Ravno intends to award a work contract for cleaning and reconstruction of Ćiro trail and arrangement of rest points on the trail in Ravno. Procurement is implemented within project “Cross-border Thematic Tourisam Destination: Old Narrow Gauge Railway ĆIRO” with financial assistance from the Interreg IPA CBC Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014-2020.

The tender dossier is available for inspection at www.ravno.gov.ba

The deadline for submission of tender is 29.11.2021 at 12:00 a.m. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the Municipality of Ravno portal: www.ravno.gov.ba

The project is co-financed by the ERDF and IPA II funds of the European Union. Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

 

 

 

tender dossier