J a v n i n a t j e č a j za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Ravno

J a v n i n a t j e č a j za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Ravno