Zapisnik sa sastanka pojašnjenja tenderske dokumentacije

Zapisnik sa sastanka pojašnjenja tenderske dokumentacije potencijalnim ponuditeljima i site visit možete preuzeti u dokumentu ispod:

Minutes of clarification meeting FFR376P03