J A V N I O G L A S za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 8. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u vezi s članom 69. Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Općinsko izborno povjerenstvo Ravno raspisuje

 

J A V N I  O G L A S

za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

 

 

 1. Objavljuje se Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata.

 

 1. Uvjeti za imenovanje:

 

Opći uvjeti:

 • Prijavljeni kandidat je državljanin Bosne i Hercegovine s pravom glasa.
 • Za kontrolora izbornih rezultata ne može biti imenovana osoba (član 2.3.Izbornog zakona BiH):
 • -koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
 • – koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 • – koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
 • – koje je kandidat za izbore za bilo koju razinu vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
 • – kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravomoćnosti odluke.

 

Posebni uvjeti:

–    da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno IV. ili V. stupanj stručne spreme;

–    da ima izborno iskustvo (odnosno rad na poslovima kontrolora izbornih rezultata, rad na poslovima supervizora izbornih rezultata, rad na poslovima unosa izbornih rezultata i rad u biračkom odboru kao predsjednik ili član biračkog odbora).

 

III.  Potrebna dokumentacija:

 

 1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata),
 2. potvrda o prebivalištu,
 3. Ovjerena kopija sveučilišne diplome/svjedodžbe o završenom školovanju,
 4. Rješenje/uvjerenje o izbornom iskustvu.

 

 

 1. Rok za podnošenje prijava

 

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči općine, na internet-stranici općine i sredstvima javnog informisanja (lokalni radio, tiskani mediji).

 

 

 1. Organ za provođenje postupka

 

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi općinsko povjerenstvo općine Ravno.

 

 1. Ostale informacije

 

Izborno povjerenstvo će nakon završene procedure po javnom oglasu imenovati kontrolore izbornih rezultata (ukupno 2 ili 3, prema broju biračkih mjesta) na period od 5 godina. Imenovani kontrolori izbornih rezultata, da bi bili angažirani, dužni su proći obuku, testiranje i certificiranje koju će organizovati i provesti Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Izborno povjerenstvo će certificirane kontrolore izbornih rezultata angažirati prilikom provedbe izbora, na poslovima kontrole izbornih rezultata, za koje poslove je predviđena naknada za kontrolora izbornih rezultata. Visinu naknade određuje općinsko izborno povjerenstvo. Obrazac prijave je sastavni dio javnog oglasa.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izbornog povjerenstva sa naznakom:

Općinsko izborno povjerenstvo općine Ravno,

Adresa: Trg Ruđera Boškovića bb

              88 370 Ravno

„Prijava na javni oglas za kontrolora izbornih rezultata – ne otvarati“.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

 

Predsjednica OIP

 

                                                                                                             Ana Kostić

Broj: 3/22

Ravno, 29. lipnja 2022. godine

New category 5

NaslovVeličinaPosjeteDodano datumaPreuzmi
Upitnik kontrolori ispravljen 67.00 KB6901-07-2022 PreuzmiPregled