OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA /NOTICE ON EXTENSION OF THE DEADLINE FOR SUBMITTING TENDERS

Obavještavamo potencijalne ponuditelje da zbog činjenice da su neki članovi projektnog tima oboljeli od Covid-19, a drugi su u izolaciji, Općina Ravno, u skladu sa člankom 18. Uputa za ponuditelje, produžava rok za podnošenje ponuda za izvođenje radova za čišćenje i rekonstrukciju Ćirine staze i uređenje odmorišta na stazi u Ravnom, na 06.12.2021. u 12.00 sati. Ovim se termin za otvaranje ponuda pomjera na 06.12.2021. u 13.00 sati.

Sva prava i obveze Općine Ravno kao Ugovornog tijela, i ponuditelja, vezana uz prvotni datum naveden u Objavi ugovora stupiti će na snagu s novim datumom.

Ugovor o izvođenju radova biće dodijeljen uz financijsku pomoć Interreg IPA CBC Programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

Natječajna dokumentacija dostupna je za pregled na: www.ravno.gov.ba. Moguće dodatne informacije ili pojašnjenja/pitanja bit će objavljeni na internetskim stranicama Općine Ravno: www.ravno.gov.ba

_____________

We would like to inform potential tenderers that due to the fact that some members of the project team have Covid-19 and others are in isolation, the Municipality of Ravno, in accordance with Article 18 of the Instructions to Tenderers, extends the deadline for submitting tenders for cleaning and reconstruction of Ćiro trail and arrangement of rest points on the trail in Ravno, to December 6, 2021 at 12.00. This postpones the deadline for opening tenders to December 6, 2021 at 1 p.m.

 All rights and obligations of the Municipality of Ravno as the Contracting Authority, and the tenderers regarding the original date specified in the contract notice will be subject to the new date.

The works contract will be awarded with the financial assistance of the Interreg IPA CBC Program Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014-2020.

The tender dossier is available for inspection at www.ravno.gov.ba. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the Municipality of Ravno portal: www.ravno.gov.ba.