PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

Poništava se natječaj za izvođenje radova za čišćenje i rekonstrukciju Ćirine staze i uređenje odmorišta na stazi u Ravnom, objavljen u novinama u Večernjem listu od 29.09.2021, na web stranici Interreg IPA CBC Programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu dana 30.09.2021. i na web stranici Općine Ravno www.ravno.gov.ba dana 29.09.2021, budući da su zaprimljene ponude premašile raspoloživa financijska sredstva za predmetne radove.

Za radove na Uređenju biciklističke staze starom Ćirinom prugom bit će raspisan novi natječaj.

 

 

MUNICIPALITY OF RAVNO

Trg Ruđera Boškovića bb

88370 Ravno, BiH

 

ANNOUNCES THE CANCELLATION OF THE TENDER PROCEDURE

The tender for cleaning and reconstruction of Ćiro trail and arrangement of rest points on the trail in Ravno, published in newspaper Večernji list from 29th September 2021, on the website of the Interreg IPA CBC Program Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014-2020 www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu on 30th September 2021 and on the website of the Municipality of Ravno www.ravno.gov.ba  on 29th September 2021 is cancelled, since the received offers exceeded the available financial resources for the works in question.

A new tender procedure for the works on the Arrangement of cycling trail along the old Ćiro railway will be announced.