Odluka o dodjeli novčane potpore studentima Općine Ravno

Na temelju članka 55. Statuta Općine Ravno ( Narodni list- Službeno glasilo Općine Ravno, broj: 1/01 i 1-2/05) i članka 9. Odluke o davanju novčane potpore studentima na području općine Ravno ( Narodni list- Službeno glasilo Općine Ravno, broj: 2/09), a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpore, Općinski načelnik je donio sljedeću

O D L U K U

O ISPLATI NOVČANE POTPORE 

I

 Ovom Odlukom će se iz sredstava Proračuna Općine Ravno namjenjenih stipendiranju studenata Općine Ravno isplatiti novčana sredstva u iznosu od 100,00 KM mjesečno  za period trajanja akademske godine ( rujan 2017. -lipanj 2018.)

II

Sredstva iz članka 1.Odluke isplatiti će se sljedećim korisnicima:

 1. Iva Žutac, Filozofski fakultet
 2. Mihovil Rudinica, Fakultet zdravstenih studija
 3. Josip Šimunović, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
 4. Lucija Škurla, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
 5. Gordana Vukanović, Pravni fakultet
 6. Danijela Žuvela, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
 7. Antonia Lonac, Filozofski fakultet
 8. Nikolina Lale, Filozofski fakultet
 9. Marija Matijić, Pomorski fakultet
 10. Iva Burić, Likovna akademija
 11. Marija Kriste, Fakultet stomatologije
 12. Ivan Šimunović, Fakultet strojarstva , računarstva i elektrotehnike
 13. Anto Mišić, Pomorski fakultet
 14. Mato Slobođan, Katoličko-bogoslovni fakultet

III

Isplatu po ovoj Odluci izvršit će Služba za financije Općine Ravno.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


OPĆINSKI NAČELNIK

Andrija Šimunović

Odgovori