Odluka stipendije 2020-2021

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija/kanton

OPĆINA RAVNO

NAČELNIK

Trg Ruđera Boškovića bb, Ravno;  tel./fax.: +387 36 89 14 65; +387 36 891-466;

e-mail: info@ravno.ba


Broj:01-762/20

Ravno, 04.12.2020. godine

Na temelju članka 55. Statuta Općine Ravno ( Narodni list- Službeno glasilo Općine Ravno, broj:1/01 i 1-2/05) i članka 9. Odluke o davanju novčane potpore studentima na području Općine Ravno (Narodni list- Službeno glasilo Općine Ravno, broj:2/09), a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpore, Općinski načelnik je donio slijedeću

O D L U  K U

O isplati novčane potpore

I

Ovom Odlukom će se iz sredstava Proračuna Općine Ravno namjenjenih stipendiranju studenata Općine Ravno isplatiti novčana sredstva u iznosu od 100, 00 KM mjesečno  za period trajanja akademske godine tj. period listopad 2020. – srpanj 2021.godine

II

Sredstva iz članka 1.Odluke isplatiti će se slijedećim korisnicima:

 1. Ružica Bender, Farmaceutski fakultet
 2. Milana Vukanović, Filozofski fakultet
 3. Iva Burić, Likovna akademija
 4. Marija Kriste, Fakultet stomatologije
 5. Mato Slobođan-Katoličko-bogoslovni fakultet
 6. Eva Blažević-Ekonomski fakultet
 7. Marija Matijić-Pomorsko-tehnički fakultet
 8. Matea Rudinica-Filozofski fakultet
 9. Jelena Burum-Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
 10. Kristina Oberan- Farmaceutski fakultet
 11. Petar Vuletić- Sveučilište u Dubrovniku-Nautika
 12. Dinko Josipović- Pomorski fakultet
 13. Barbara Dedić-Španjolski jezik i književnost i Filozofija

 

III

Isplatu po ovoj Odluci izvršit će Služba za financije Općine Ravno.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Dostaviti:

 • Oglasna ploča/web stranica Općine                                                                                                                                                                            NAČELNIK
 • Imenovanima
 • Službi za financije                                                                                                                                                                                              Andrija Šimunović
 • a/a