Projekti iz novousvojene Integrirane Strategije razvoja općine Ravno 2019-2027. započeli s implementacijom

U naselju Ravno su započeli radovi na izgradnji stambeno-poslovne zgrade.

Ovaj projekt je jedan od razvojnih projekata koje je Općinski razvojni tim planirao realizirati u planskom razdoblju 2019-2021.

Nakon provedbe procedura po Zakonu o javnim nabavama, odabran je najpovoljniji ponuditelj-poduzeće GTR d.o.o. Mostar  koji je po zaključenju Ugovora uveden u posao.

Ukupna vrijednost radova iznosi 687.485,94 KM s PDV-om, a rok za realizaciju je 5 mjeseci.

Za ovaj  projekt su djelomično  osigurana sredstva iz Vlade Republike Hrvatske, odnosno  Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji su prepoznali važnost razvoja naše općine te  svojom potporom  od  750.000, 00 kn omogućili početak realizacije ovog važnog projekta.

Doprinos općine podrazumjeva dodjelu zemljišta za izgradnju višestambenog objekta, izdavanje potrebnih dozvola te osiguranje potrebne infrastrukture, kao i osiguranje preostalih potrebnih financijskih sredstava.

Osim stambene namjene, planirana je i poslovna namjena zgrade i to za potrebe DVD Ravno, Crvenog križa, raznih udruga koje još uvijek nemaju  službene prostorije.

Izgradnjom ovakvog objekta ostvariti će se višestruka korist za lokalnu zajednicu: demografski oporavak, gospodarski razvoj  te mogućnost kreiranja novih projekata i stvaranje novih ideja koje mogu pokrenuti napredak lokalne zajednice.

 Također, u proteklom razdoblju je završen projekt izgradnje javne LED rasvjete u naselju Ravno, i to na potezu od Trga Ruđera Boškovića do šetnice na Stanici. Ovi radovi izvedeni su u sklopu projekta Uređenje šetnice uz biciklističku stazu „Ćirina trasa“ kroz naselje Ravno za koji je  Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ-a   osiguralo financijska sredstva u iznosu od 15.000,00 KM. Ukupna vrijednost radova iznosila je 35.755,55 KM s  PDV-om, a općina Ravno je osigurala preostali iznos.

Odgovori