Radovi na asfaltiranju staze u sklopu projekta ĆIRO II