Radovi na cesti Velja Međa-Trnčina u punom jeku

Radovi na cesti Velja Međa – Trnčina su u ponom jeku. Ovaj cestovni pravac pripada razvojnom strateškom pravcu općine Ravno, a to je pravac Ravno – Trnčina – Hutovo, koji se dalje veže na magistralnu cestu Neum – Stolac.

Na inicijativu i zahtjev općine Ravno u Planu i programu Vlade HNŽ-K i Ministarstvu prometa i veza HNŽ-K za 2020.godinu ovaj projekt je planiran te je shodno tome potpisan ugovor o nabavci radova pod nazivom: „Izvođenje radova na rehabilitaciji regionalne ceste R426 dionica Velja Međa-Trnčina“ u vrijednosti od 743.071,36 KM. Ova dionica je dužine cca 1.500 metara. Radove izvodi poduzeće KTM Brina d.o.o. Posušje. Radi se o radovima na prvoj fazi rehabilitacije regionalne ceste R426, a u narednim fazama planirana je izgradnja drugih dionica kojima je konačan cilj spajanje ove regionalne ceste s novom magistralnom cestom M17.3 Stolac-Neum u mjestu Hutovo.

Jedan od glavnih ciljeva ove rehabilitacije je prometno povezivanje magistralnih cesta M.17 i M17.3 s međunarodnim graničnim prijelazom Trebimlja (BiH)-Čepikuće (RH). Ova prometnica ima i cestovnu vezu s graničnim prijelazom za pogranični promet Orahov Do (BiH) – Slano (RH). Tako bi se smanjile prometne gužve na graničnom prijelazu Doljani, a veliki dio prometa iz BiH, FBiH i HNŽ-K prema Neumu, Trebinju i dubrovačkom primorju bi se usmjerio ovim prometnim tokom.

Općina Ravno ima specifičan geografski položaj i oblik. Udaljena je od ostalih općinskih i regionalnih središta, a time i gospodarskih i prometnih tokova. Pokretanje ovog projekta je značajno i s demografskog gledišta. Ovaj projekt je pokretač i indikator sveukupnog gospodarskog i turističkog razvoja općine. To je posebno značajno ako se uzme u obzir turistički potencijali kao što su špilja Vjetrenica, Popovo polje, veliki broj izvora pitke vode, međunarodne staze Via Dinarice itd.