Usvojena Strategija razvoja općine Ravno i Izmjene i dopune prostornog plana za razdoblje 2007.-2017.

Potencijalni projekti:

 • turistička afirmacija poznate špilje Vjetrenica, vidjeti www.vjetrenica.ba
 • eksploatacija ukrasnog i građevinskog kamena,
 • izgradnja perađivačkih kapaciteta za poljpirvredne proizvode,
 • izgradnja vinarije,
 • ekološka poljopirvredna proizvodnja (ratarstvo i stočarstvo)
 • skladišni prostori za sve vrste proizvoda,
 • razne veleprodaje,
 • rekonstrukcija uskotračne željezničke pruge Ravno – Zavala,
 • izgradnja dječjeg sela,
 • izgradnja doma za stare i nemoćne,
 • rješavanje vodosnadbijevanja Ivanice,
 • rješavanje vodosnadbijevanja sjeverozapadnoga dijela Općine,
 • izgradnja vodovoda od Turkovića  do Čepikuća (RH),
 • izgradnja kapaciteta obnovljivih izvora energije (vjetro elektrane i solarni kolektori),…

Gore navedeni projekti ne obvezuju niti ograničavaju nijednog zainteresiranog ulagača.

Odgovori