Veliko arheološko otkriće u Zavali

Arheološki lokalitet Crkvina, ostatcima crkve sv. Petra i jedne male crkve te većom nekropolom s 23 stećka, nalazi se u Zavali, Općina Ravno.

Zbog značajnog arheološkog otkrića, danas je ovdje  upriličena konferencija za medije, gdje je profesorica Vasilj predstavila javnosti svoje novo arheološko otkriće.

Nakon završenih arheoloških istraživanja, pristupilo se sanaciji i konzerviranju lokaliteta. U tijeku sanacije, ispod jednog stećka, prof. Vasilj je pronašla reljefnu ploču oltarne pregrade iz trolisne crkve koja datira od 9. stoljeća i koja se također veže s  već otkrivenom kamenom plastikom.  Slična ploča, otkrivena u prijašnjim istraživanjima na ovom lokalitetu, nalazi se  u muzeju u Trebinju.

Zanimanje znanstvene javnosti za ovaj lokalitet traje već dugo, još od davne 1890., kada je Hristifor Mihajlović, tada iguman Manastira u Zavali, skrenuo pozornost na zanimljivu kamenu plastiku crkvenoga namještaja s bogatim reljefima raznovrsnih apstraktnih i figuralnih motiva predromaničke i romaničke provenijencije za koje sad možemo sa sigurnošću teći da se vežu za ovu trolisnu crkvu.

Lokalitet nije prestao privlačiti pozornost ni nakon arheoloških istraživanja 1957. Kako bi se riješile mnoge nejasnoće i pristupilo zaštiti lokaliteta, odlučeno je da se učine reviziona istraživanja pod rukovodstvom mr.sc. Snježane Vasilj, u vremenu 2016. do 2018. Istraživani su ostatci dviju crkava sv. Petra, za koju se veže kamena plastika zanimljivoga ikonografskoga karaktera predromaničke i romaničke provenijencije te mala crkva s nizom novih i zanimljivih arhitektonskih i graditeljskih rješenja i nekropola s 41 ukopnim mjestom

Tijekom ovih  istraživanja konstatirano je više sakralnih građevina:

  • crkva sv. Petra, koja je pripada razdoblju romanike;
  • dok su registrirani ostaci triju crkava na mjestu drugog sakralnog objekta, i to
  1. najmlađa, novi vijek, mala crkva,
  2. crkva s potkovastom apsidom iz razdoblja romanike – XI. stoljeća i
  3. najstarija iz najnižeg građevnog sloja trolisna predromanička crkva IX.-X. stoljeće kojoj pripada i jučer pronađena oltarna pregrada. Ova crkva je jedinstvena u BiH, a u Hrvatskoj postoje samo dvije slične građevine.

Osim predočenih objekata, u maloj crkvi i prostoru oko nje istražen  je niz grobova koji svojom brojnošću, položajem, načinom gradnje, brojem sahranjenih osoba upotpunjuju znanstvenu sliku o ovom lokalitetu.

Zainteresirana javnost može detaljnije znanstvene podatke dobiti na ovom linku, izvješće profesorice Vasilj o provedenim revizionim istraživanjima.

[wpdm_package id=3463 template=”link-template-calltoaction3.php”]

Odgovori