ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA CRKVE SV. PETRA U ZAVALI

Ovaj arheološki lokalitet je prepoznatljiv po ostacima dvaju crkava sv. Petra i mala crkva od kojih posebno crkva sv. Petra, već dugo plijeni pozornost znanstvene javnosti. Iako je u literaturi kao sakralni objekt 12. st. predstavljena već 1959. god. (rezultati istraživanja M. Vege iz 1957. god.) atraktivnost tadašnjih nalaza na prvom mjestu impresivni reljefi oltarske ograde, ali i brojne dileme i nedorečenosti tadašnjih istraživanja, razlog su što se Općina Ravno, prije poteza rekonstrukcije ove crkve, odlučila ponovo arheološki istražiti ovaj kompleks. Opravdanost takvog poteza pokazao se već s prvim aktivnostima Arheološkog tima Studija za Arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na čelu sa Snježanom Vasilj. Rezultat je niz grobnica i ukopa koji do sada nisu registrirani.

Odgovori