JAVNI POZIV ZA KOMASACIJU U OPĆINI RAVNO

Oglas predstavlja javni poziv svim osobama koja imaju pravni interes za sudjelovanje u postupku komasacije na komasacijskom području k.o. Čvaljina, Ravno i Veličani. Poradi zaštite svojih interesa, zainteresirani mogu ostvariti uvid u podatke o nekretninama i iskazati svoje želje u Službi za katastar općine Ravno.

Postupak komasacije provodi Povjrenstvo za komasaciju, u prostorijama Službe za katastar općine Ravno, Trg Ruđera Boškovića bb, svakog radnog dana do 18. studenog 2016., u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

Svi sudionici komasacije dužni su se uredno odazvati na poziv osobno ili preko svog zakonskog zastupnika te sa sobom ponijeti  osobnu iskaznicu  i, ako imaju, ugovore koje su sklapali sa “RO Popovo Polje” (ugovor o zakupu, ugovor o udruživanju, ugovor o kupoprodaji ili ugovor o darivanju) .
Ukoliko se umjesto upisanog nosioca prava odazove zakonski nasljednik, isti treba priložiti pravosnažno rješenje o nasljeđivanju, odnosno rodni list, ukoliko ostavinska rasprava nije završena.

Pozivaju se svi vlasnici zemljišta u navedenim k.o. na aktivno sudjelovanje u ovoj fazi komasacije.


Kontakt telefon: +387 36 891 472

Odgovori