Obavijest o lokacijama biračkih mjesta za glasanje na Općim izborima 2018.godine

Na temelju članka 5. stavak 2. Naputka o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta (“Službeni glasnik BiH”, broj: 37/14 i 29/18), Općinsko izborno povjerenstvo Ravno donijelo je odluku o biračkim mjestima za glasanje na Općim izborima 2018.godine u osnovnoj izbornoj jedinici Ravno.

Biračka mjesta su sljedeća:

Redni broj Biračko mjesto

(šifra, naziv-lokacija)

Glasaju birači naseljenih mjesta i ulica
1.  

181A001-Ravno

 

181ANNN-Nepotvrđeni glasački listići

Dom Kralja Tomislava Ravno

 

 Čvaljina,   Dvrsnica,   Gaic,   Paraunići,

Planjak,   Plitki Do,  Ravno,

Rupni Do Popovo,   Vojevići,

Brestica,  Rupni Do

2.  

181A002   Velja Međa

Dom kulture Velja Međa

 

 Čavaš,  Orašje Popovo,  Trnčina,

Turkovići,   Velja Međa

3. 181A003 Trebinja

Osnovna škola Trebinja

 

 Brijeg,  Cicrina,  Dužica,

Kremena Njiva,  Pećina, Strmica,

Trebinja, Zagorac

 

4. 181A004 Orahov Do

Dom kulture Orahov Do

 

 Belenići,  Češljari,  Golubinac,

Kijev Do, Orahov Do, Zavala

5. 181A 005

 

181A000-Raseljene

osobe-osobno glasanje

 

Osnovna škola Ivanica

 Baljivac, Baonine, Bobovišta,

Čopice, Glavska,  Gorogaše,

Grebci,  Ivanica, Kalađurđevići,

Klikovići, Kutina, Nenovići,

Nevada,  Orah, Podosoje,   Prosjek,

Rapti Bobani,  Slavogostići,

Slivnica Bobani, Slivnica Površ,

Sparožići, Šćenica Bobani,  Uskoplje,       Vlaka,  Vukovići, Začula,

Zagradinje

6.  

MOBILNI TIM

Mobilni tim-birači koji su zbog bolesti,starosti ili invalidnosti vezani za svoje domove

 

Također, Općinsko izborno povjerenstvo Ravno obaviještava sve birače s područja općine Ravno da u prostorijama Centra za birački popis mogu provjeriti na kojem biračkom mjestu mogu ostvariti svoje biračko pravo.

U prostorijama Centra za birački popis nalazi se i popis birača koji su prijavljeni za  glasanje  putem pošte i svi zainteresirani birači mogu provjeriti da li se njihovo ime nalazi na ovom popisu.

Odgovori