Održani radni sastanci na temu izrade „Integrirane strategije razvoja Općine Ravno za period od 2019. do 2027. godine“

U ponedjeljak, 18.09.2017.godine u prostorijama općine Ravno održan je prvi sastanak Općinskog razvojnog tima (ORT)  kojem je nazočila i predstavnica UNDP-a Mirela Suton Williams, kao i konsultant za izradu Strategije razvoja općine Ravno, Ivan Jurilj.

Gospodin Ivan Jurilj je upoznao članove tima sa fazama procesa izrade Integrirane strategije razvoja  u skladu sa standardiziranom Metodologijom za integrirano planiranje lokalnog razvoja (MiPRO).

Zadaci ORT-a definirani kroz potpisani Protokol o suradnji između Općine Ravno i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) su:  izrada socio-ekonomske analize, strateške platforme , strateških ciljeva, strateških planova te priprema nacrta integrirane strategije razvoja. Kao prvi zadatak određeno je prikupljanje podataka neophodnih za izradu socioekonomske analize koja predstavlja podlogu za buduće faze izrade strategije.

Također, 19.09.2017.godine održan je sastanak na kojem su bili prisutni: načelnik općine Ravno, članovi Tima za monitoring izrade strategije, šefovi službi  te predstavnica UNDP-a Mirela Suton Williams i konsultant za upravljanje lokalnim razvojem, Nino Serdarević.

Gospodin Nino Serdarević je kroz razgovor sa općinskim službenicima i načelnikom analizirao postojeći Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u općini Ravno te iznio preporuke za poboljšanje postojećeg pravilnika i uspostavu efikasnijeg i funkcionalnijeg sustava rada.

The gallery was not found!

Odgovori