Potpisan ugovor o sufinanciranju uređenja i opremanja igrališta na Trebinji

U petak, 28.06.2019.godine u prostorijama općine Ravno, Načelnik općine Andrija Šimunović je potpisao ugovor kojim je regulirano sufinanciranje projekta: „Uređenje i opremanje igrališta na Trebinji, MZ Trebinja, općina Ravno“. Ovaj projekt bit će sufinanciran u iznosu od 25.000,00 američkih dolara, a realizirati će se u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekt Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH).

Općina Ravno je u sklopu ILDP II projekta s još deset općina u BiH pristupila izradi i usvajanju integrirane strategiju razvoja za razdoblje 2019.-2027., uz  sufinanciranje preko UNDP-a BiH i donatora Vlade Švicarske. Strategija integriranog razvoja općine Ravno usvojena je krajem 2018.godine.

Kao podrška ILDP-u uspostavljen je Fond sa poticajnim sredstvima za projekte lokalnog razvoja čiji je cilj pokrenuti implementaciju tek usvojenih lokalnih strategija te  prepoznati lidere među jedinicama lokalne samouprave i županijama koji uspješno provode procese upravljanja razvojem.

Projektom uređenja i opremanja igrališta na Trebinji predviđena je izgradnja multifunkcionalnog igrališta, odnosno stvaranje dodatnog sadržaja  za sportske aktivnosti na području ove mjesne zajednice. Planirano je izvođenje građevinskih radova, nabava sportskog i urbanog mobilijara te hortikulturno uređenje prostora oko samog igrališta.

Nakon što općina Ravno, sukladno važećoj zakonskoj regulativi, provede postupak javne nabave i odabere izvođača radova, započeti će aktivnosti narealizacijii ovog projekta koji je u potpunosti usklađen s važećom Integriranom strategijom razvoja općine Ravno 2019.-2027., i to programskom aktivnosti- Potpora pristupu društvenim uslugama i sigurnost građana.

Odgovori