Poziv za dostavu projektnih prijedloga

Općina Ravno je započela s projektom izrade Integrirane Strategije razvoja za razdoblje od 2019. do 2027. godine  kojem je cilj  identifikacija stanja, analiza stanja i na temelju analize stanja postavljanje vizije i smjera za ostvarivanje te vizije – ciljeva, prioriteta i mjera u razvojnom razdoblju od 2019. do 2027. godine.

Proces izrade Strategije je  iniciran od strane načelnika Općine i podržan od strane Općinskog vijeća, te je započeo  potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Općine Ravno i Projekta ILDP( Projekt Integriranog lokalnog razvoja kojeg u BiH provodi UNDP I Vlada Švicarske)  u srpnju  2017. godine.

Dokument je nastao uz zajednički angažman vlastitih kadrova  sa područja općine te uz asistenciju odabranog konzultanta i UNDP.

Prvi korak u ovom procesu bio je izrada  dokumenta socioekonomske analize -prikupljanje podataka (analiza stanovništva, geografskog položaja, infrastrukture, stanje administracije, turističkih i poljoprivrednih potencijala…), te izrada SWOT analize.

Nakon urađene SWOT analize, ORT (Općinski razvojni tim) je definirao Strateške pravce razvoja:

  1. Razvoj turističke ponude uključujući specifične prirodne i kulturne resurse
  2. Razvoj specifične poljoprivredne proizvodnje i malog poduzetništva
  3. Integracija turizma s turističkim središtima u RH
  4. Poboljšati kvalitetu i dostupnost usluga stanovništvu u svim dijelovima općine

Definirana je vizija općine koja glasi:

Općina Ravno – prepoznatljiva ruralna destinacija vrhunskog turističkog doživljaja utemeljena na načelima održivog razvoja. Mjesto u kojem želite provesti dio svog vremena, a koje će vam vratiti istinskim doživljajem  utemeljenim na jedinstvenoj prirodnoj i kulturnoj baštini i vrhunskoj gastronomskoj ponudi.

Budući da se trenutno prikupljaju prijedlozi za projekte koji će se uključiti u sektorsko planiranje ( planski period u narednih 5 godina od usvajanja Strategije), molim Vas da se, ukoliko smatrate potrebnim, uključite s Vašim projektnim prijedlozima.

Za dodatne informacije, obratiti se koordinatorici ORT-a (Jelena Senta), na broj 036 891 471 ili 063 406 912  ili na mail: jelenab985@gmail.com kod koje možete preuzeti obrazac za projektne prijedloge.

Odgovori