PREDLOŽENO ZAJEDNIČKO RJEŠENJE VODOOPSKRBE IVANICE I ZAŠTITE OMBLE

Primarni interes Grada Dubrovnika i Vodovoda je naći optimalno rješenje kako bi se zaštitio izvor Omble i crpilišta, naglasio je gradonačelnik Vlahušić. Studija izvodljivosti trebala bi dati odgovore na pitanja kojim tehničkim rješenjem dovesti cjevovode na Ivanicu uz postojeće izvore i infrastrukturu, a uz tehnički pristup uključit će i financijsku analizu projekta. Cijeli postupak bit će usklađen s europskim standardima, a projekt će se prijaviti na natječaj za europske fondove. Grad Dubrovnik i Vodovod Dubrovnik značajno će financirati izvedbu projekta, jer se radi o vitalnom pitanju za stanovnike Grada. Istovremeno će se raditi i na rješenju odvodnje zbog racionalizacije troškova, a o pokrenutoj prekograničnoj suradnji sudionici sastanka informirat će Hrvatske vode i Vladu Republike Hrvatske.

Odgovori