Predstavnici općine Ravno sudjelovali na završnoj konferenciji Interreg IPA CBC HR-BA-ME 2014.-2020.

Kako bi proslavili rezultate postignute tijekom provedbe, Interreg IPA prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. organizirao je  završnu konferenciju pod nazivom “Zajedno oblikujemo budućnost: Osvrt na postignuća Interreg IPA prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.”, koja je  održana 12. prosinca 2023. u Podgorici (Crna Gora) s početkom u 09:00 sati.

Predstavnici općine Ravno, Josip Raguž i Ružica Skaramuca sudjelovali su na navedenoj Konferenciji.

Predsjednica OV i projektni koordinator  „Ćiro 2“ projekta Ružica Skaramuca, sudjelovala je kao panelist na Panel diskusiji: Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine u Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori. Skaramuca je prezentirala rezultate i doprinose koji su se ostvarili projektom u sve tri države.

Kako se Program kreće prema okviru 2021. – 2027., konferencija ima za cilj prikazati rezultate postignute u financijskoj perspektivi 2014. – 2020., kao i omogućiti osvrt na rezultate nekih od projekata koje podržava Program, uz sudjelovanje u interaktivnim raspravama.