EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gazdinstvima (primarna proizvodnja)

Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces primarne proizvodnje, povećanje produktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, povećanje kvaliteta proizvoda, higijene i sigurnosti hrane, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša te otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

Prihvatljivi podnositelji prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gazdinstvima mogu biti fizičke osobe, obrti/poduzetnici, zadruge i poduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u pod-sektorima uzgoj voća, uzgoj povrća, uzgoj vinove loze, proizvodnja mesa, proizvodnja mlijeka, uzgoj žitarica i uljarica. U okviru ovog javnog poziva prihvatljive su prijave za projekte koji će se izvoditi na teritoriji BiH.

Ukupna sredstva za financiranje podrške investicijama na poljoprivrednim gazdinstvima (primarna poljoprivredna proizvodnja) iznose do 1.750.000 KM. Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 97.000 KM do maksimalno 195.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekt podnositelj prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 40% ukupnog iznosa predložene investicije (40% sufinanciranje podnositelja prijave i 60% sufinanciranje kroz mjeru podrške)Sufinanciranje mora biti novčano te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u Smjernicama za podnositelje prijava na javni poziv.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. ožujak 2019. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Obrasce za prijavu, smjernice za podnositelje i sve druge detaljnije informaciji možete naći na službenoj web stranici UNDP Bosna i Hercegovina  http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2018/javnipozivEU4Business.html

Odgovori