Najava Prezentacije rezultata arheoloških istraživanja lokaliteta Crkvina u Zavali

Općina Ravno Vas poziva na Prezentaciju rezultata arheoloških istraživanja i planiranih aktivnosti na arheološkim istraživanjima lokaliteta Crkvina u Zavali, općina Ravno koja će se održati u četvrtak 03.05.2018.godine s početkom u 12:00 h u Lovačkom domu Ravno.

Prezentaciju će održati voditeljica  arheoloških radova mr.sc. Snježana Vasilj ispred Studija arheologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Ovaj lokalitet je proglašen nacionalnim spomenikom 2003.godine, a čine ga ostaci dva sakralna objekta: crkve sv.Petra i crkve sv.Petke i nekropola stećaka. Arheološka istraživanja ovog lokaliteta rezultat su pozitivne suradnje Općine Ravno i Zavoda za zaštitu spomenika FBiH, a provode  se  od 2016.godine i još uvijek su aktualna.

Budući da su istraživanja potvrdila  da se radi o  važnom arheološkom lokalitetu, potrebno je rezimirati rezultate tih istraživanja i napraviti planove za buduća istraživanja i aktivnosti na istraženim objektima.

Odgovori