Posjednici uvedeni u nove posjede

Nakon odrađenih svih  prethodnih radnji koje nalaže važeća zakonska legislativa vezana uz projekt okrupnjavanja ili komasacije poljoprivrednog zemljišta, Povjerenstvo za komasaciju općine Ravno dana 30.05.2018. i 31.05.2018.godine organiziralo je uvođenje u posjed za sudionike  komasacije na lokalitetu Gornja Luka- Ravno.

Ovaj lokalitet obuhvaća  3 katastarske općine i to: KO Ravno, KO Čvaljina i KO Veličani. Obuhvat komasiranog zemljišta obuhvaća 250 ha, a broj parcela koje ulaze u ovo područje iznosi 1667.

Povjerenstvo je kroz dvodnevni program rada, svim posjednicima koji su pristupili pokazalo na terenu izgled  novododjeljenih parcela.

Svaki novi posjed je omeđen sa 4 međne točke, numeriranim biljezima te je svakom  posjedniku podijeljen zapisnik kao i skica nove parcele.

Posjednici su izrazili zadovoljstvo s rezultatima koje su ih zatekli na terenu i zahvalili se općini Ravno što je prepoznala važnost implementacije ove značajne agrotehničke mjere, te kao jedna od prvih lokalnih zajednica u BIH uspješno provodi  projekte okrupnjavanja  poljoprivrednog zemljišta.

Komasacija se provodi u cilju okrupnjavanja posjeda i katastarskih čestica u veće i pravilnije radi njihova ekonomičnijeg iskorištavanja, stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje, radi osnivanja i izgradnje poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenja i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi.

Odgovori