Uspješno implementiran projekt opremanja crpne postaje Turkovići i vodospreme Ježevica

Odlukom  Upravnog  odbora  Fonda za zaštitu okoliša FBiH  od 12.12.2017.godine koja je donesena na temelju Javnog poziva za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017.godinu, općini Ravno su dodijeljenja sredstva u iznosu od 50.000,00 KM  za sufinanciranje projekta Strojarsko opremanje crpne postaje Turkovići.

Općina Ravno je provela postupak javne nabave sukladno važećem Zakonu o javnim nabavama i odabrala najpovoljnijeg ponuditelja. Za najpovoljnijeg ponuditelja odabrano je poduzeće Eccon-inžinjering d.o.o. Čapljina s kojim je zaključen ugovor o izvođenju radova dana 12.06.2018.godine.

Ukupna vrijednost radova na strojarskom i elektro opremanju za crpnu postaju Turkovići i vodospremu Ježevica  iznosi 267.104,33 KM s uključenim PDV-om. Stalni stručni nadzor nad izvođenjem ovih  radova vršilo je poduzeće  Tehnino d.o.o. Čitluk.

Radovi su u potpunosti izvedeni u skladu s projektnom dokumentacijom i pravilima struke te predani u nadležnost JKP Popovo d.o.o. Ravno koje gospodari vodopskrbnim sustavom općine Ravno.

JKP Popovo d.o.o. Ravno podnijelo je zahtjev za priključak na elektrodistributivnu mrežu prema JP Elektroprivreda HZHB d.o.o. Mostar i u tijeku je ishodovanje dozvole, a da bi vodoopskrbni sustav Trebinja-Turkovići počeo funkcionirati potrebno je izgraditi sekundarnu vodovodnu mrežu po pojednim naseljima-Pećina, Zagorac, Trebinja, Dužica.

U tijeku je priprema projektnih prijedloga za osiguranje financijskih sredstava za dovršetak ovog projekta.

Odgovori